Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка"

Головна

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту.

Збірник виходить з 1994 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. 

Періодичність видання: двічі на рік

  • Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 15 січня по 15 березня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 травня. 
  • Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 15 липня по 15 вересня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 листопада.

З 2000 року фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий фаховий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2415-735X (Online), ISSN  2409-6857 (Print).

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);  
  • Російський індекс наукового цитування (Росія);  
  • Google Scholar (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна). 

Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені, а також іноземні фахівці у галузі економіки та менеджменту.

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.