Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка"